Trekvogels: over aanmoediging, teamwork en veerkracht

Trekvogels hebben de mogelijkheid om in hun eentje enorme afstanden af te leggen. 

Als die vogels echter vliegen in een V-formatie dan kunnen ze die afstand met bijna 70% vergroten. 

De achterliggende vogels maken een klakkend geluid om de voorliggende aan te moedigen.  Als de vogels die voorop vliegen te vermoeid worden laten ze zich uitzakken en neemt een andere vogel over om dan op zijn beurt aangemoedigd te worden.

De sterkte, het resultaat en de veerkracht van die vogels schuilt dus in de samenwerking, de aflossing en de aanmoediging en niet in het “ego” van 1 vogel.

Tijdens mijn loopbaanbegeleiding merk ik dat mensen vaak afhaken in hun job door het gebrek aan een gezamenlijk doel, het gebrek aan aanmoediging, het teveel aan ego’s, het noodgedwongen voorop vliegen zonder aflossing of achteraan moeten vliegen en de kans niet krijgen om zich te tonen,…

We kunnen dus nog wat leren van die vogels, wat meer proberen vliegen in V- formatie zou een mooie eerste stap zijn.

#samenveerkrachtig #jobcoaching #samenwerken #samensterk #veerkracht