Kinderen

Rots en water

Rots en water is een erkende weerbaarheidstraining voor meisjes en jongens.  We werken  op een actieve en ervaringsgerichte manier aan sociale vaardigheden.

Tijdens de training werken we rond vier grote thema’s:

Zelfvertrouwen: eigen sterktes benoemen, onzekerheden overwinnen, eigen grenzen verleggen, meer initiatief nemen, zich minder angstig voelen bij nieuwe opdrachten.

Zelfrespect: voor de eigen mening opkomen, neen zeggen, eigen grenzen respecteren. voor jezelf kiezen, Rots en Water keuzes maken.

Zelfcontrole : conflictsituaties uit de weg gaan, omgaan met frustraties en teleurstellingen,  innerlijke rust bewaren, grenzen van anderen respecteren, eigen grenzen correct aangeven.

Weerbaarheid: omgaan met pestgedrag, omgaan met groepsdruk, voor zichzelf opkomen, eigen grenzen bewaken, gemakkelijk(er) contact leggen met anderen.

In de rots en water trainingen leren kinderen dit door in een veilige omgeving zelf (alleen) en samen (in groep) fysieke oefeningen te doen. Daarna praten we over wat ze daarbij ervaren en wat dit doet met hun gevoel en gedrag.

7-delige reeks rots en water training:

Voor wie: kinderen van 8 tot en met 12jaar
Waar: Villa imagina, Rollegemknokstraat 27 in Kortrijk
Wanneer: Nieuwe data volgen binnenkort

Prijs: 140 euro
Inschrijven via mail forse@telenet.be ,  telefoon +32498/78 93 16 of via het contactformulier


Vakantiekamp: zomer 3-daagse (van 8 tot en met 12jaar)

Wil je graag dat je kind wat steviger in zijn schoenen staat, leert opkomen voor zichzelf, zijn mening durft te zeggen, grenzen durft te stellen,…

Dan is deze zomer 3-daagse ideaal voor uw zoon of dochter.  In deze 3-daagse bieden we rots en water training aan in combinatie met leuke creatieve activiteiten.

Programma:

In de voor- en namiddag voorzien we sessies Rots en Water afgewisseld met creatieve- en spelactiviteiten.
Voor de middagpauze, graag picknick meebrengen, wij voorzien in drinken en vier-uurtjes
We sluiten de 3-daagse feestelijk af met het uitreiken van een oorkonde “Rots en water kanjer”.

Voor wie: kinderen van 8 tot en met 12jaar
Waar: Villa imagina, Rollegemknokstraat 27 in Kortrijk
Wanneer: 7, 8 en 9 juli 2021
Prijs: 140 euro
Inschrijven via mail forse@telenet.be ,  telefoon +32498/78 93 16 of via het contactformulier