Volwassenen

Opvoedingsondersteuning voor ouders van tieners

De pubertijd is vaak een heftige periode met veel veranderingen.  Er bestaat geen handleiding “omgaan met tieners”, dit kan je als ouder soms onzeker of moedeloos maken.

 • Heb je het gevoel dat je heel vaak in discussie moet gaan met je tiener?
 • Merk je dat je tiener zich steeds meer voor je afsluit?
 • Zijn er thuis meer conflicten met je tiener?
 • Heb je het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen het geven van vrijheid en het stellen van grenzen?

Via opvoedingsondersteuning help ik je op weg om opnieuw op een positieve manier met je tiener te kunnen communiceren en je opnieuw krachtiger te voelen als ouder.

50 euro/uur
Afspraak via mail forse@telenet.be ,  telefoon +32498/78 93 16 of via het contactformulier


Burn-out coaching

Als de balans tussen wat je energie geeft en wat energie vraagt uit evenwicht is, dreig je vast te lopen.  Een langdurig onevenwicht hierin kan leiden tot een burn-out.  Dit kan leiden tot emotionele en fysieke klachten.

In Burn- out coaching ondersteun ik je om op een effectievere manier om te gaan met stress en het evenwicht tussen wat je energie geeft en wat je energie vraagt te herstellen.

Wat komt aan bod:

 • Aan analyse van je klachten en wat je stress geeft.
 • Werken aan herstel van energie door te leren doseren.
 • Zicht krijgen op belemmerende denkpatronen of overtuigingen?
 • Kerntalenten en uitdagingen bekrachtigen, we bekijken hier ook in hoeverre er een match is tussen je talenten en je huidige (job)context.
 • Optimaliseren van het sociaal functioneren: hulpbronnen in kaart brengen, hulp vragen, grenzen stellen,…
 • Aandacht, tips en oefeningen ter ondersteuning van het fysiek welbevinden.
 • Stabiliseren en terugvalpreventie.

50 euro/uur
Afspraak via mail forse@telenet.be ,  telefoon +32498/78 93 16 of via het contactformulier