Sterk in het brengen van rust
in je hoofd en je lichaam

Geertje Verdonck

Mijn naam is Geertje Verdonck, ik ben 25 jaar. Ik studeerde af als bachelor in de Ergotherapie.
Het jaar daarna volgde ik een bachelor na bachelor bijzonder onderwijs met als doel om als ergotherapeut/leerkracht in het onderwijs terecht te komen.
 
Naast mijn job als ergotherapeut werk ik als leerkracht in de buso school Ter Bruyninge. Deze school heeft een breed onderwijsaanbod.
Ik bouwde ervaring op met verschillende soorten doelgroepen. Kinderen met gedragsproblemen, autisme, ADHD en matig tot ernstige verstandelijke beperkingen.

Ik richt mij tot kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar

“You’re never fully dressed without a smile”

Annie

Ergotherapie

Schrijfvaardigheden

De pengreep, schrijfhouding, progressie, eventuele schrijfmaterialen/hulpmiddelen, grove/fijne motoriek, voorbereidende schrijfoefeningen, schrijfoefeningen, tips & trics, schrijfprogramma’s, schrijfvoorwaarden …

Lateralisatie

Onderscheid maken tussen de linker- en de rechterkant van het lichaam, stimuleren van een voorkeurshand, stimuleren van het kruisen van de middenlijn van het lichaam …

Fijne motoriek

Manipuleren van voorwerpen, grijpen, reiken, tekenen, scheuren, kleuren, knippen, plakken, handvaardigheid, oog-handcoördinatie stimuleren, bimanueel werken, krachtgebruik …

Zelfredzaamheid

Het aan-en uitkleden, zich wassen en tanden poetsen, een rits of knopen openen of sluiten, veters knopen, leren eten met bestek, woningaanpassingen …

Ruimtelijke oriëntatie/ ruimtelijk inzicht

Puzzelen, inzicht verwerven in bv. 2D – en 3D – constructies …

(Voorbereidende) Rekenvaardigheden

Getalbegrip, wiskundige begrippen zoals kort/lang, dik/dun, ruimtelijke begrippen zoals voor/achter en boven/onder, getalkennis, eurorekenen …  Afnemen van de TVR-3K (Test Voorbereidend Rekenen). Dat is een handelingsgerichte test voor de derde kleuterklas om de kennis en de vaardigheden voorbereidend rekenen in kaart te brengen

Tijdens de therapiesessies hou ik rekening met de mogelijkheden en interesses van uw kind.
Ik vertrek daarbij steeds vanuit het ‘zijn’ en de ‘eigen ik’, waarbij de basis een combinatie is van een vertrouwensrelatie, veiligheid en geborgenheid.

Begeleiding bij autisme

Niet elk kind is hetzelfde en niet elke aanpak werkt.
Daarom ga ik graag in gesprek en gaan we samen op zoek naar hulpmiddelen/manier van aanpakken die voor het kind en ouders een positieve werking hebben op school en/of in het dagelijkse leven.

Er wordt ondersteuning aangeboden afhankelijk van de vragen en de noden van de cliënt. Volgende zaken kunnen aan bod komen:

  • Inzicht in (eigen) autisme.
  • Zelfredzaamheid stimuleren.
  • Aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie, … maar ook heel praktische zaken zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of je huis onderhouden).
  • Begeleiding in het leren plannen en organiseren.
  • Conflicten of problemen begrijpen en oplossen.
  • Vermindering van angsten of piekergedachten.
  • Vrijetijdsbesteding.

Contact

E-mail: geertje.verdonck1@gmail.com

Tel.: +32 494 90 01 74

Voor meer info: www.praktijkergo.com

Forse, waar lichaam en geest sterk worden